Εταιρικό Προφίλ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : "Hip Knee Orthopaedics  Ιδιωτικό Ιατρείο Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία"

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :  "HipKneeOrthopaedicsS. M. P.C."

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:      Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείαςΟρθοπεδικού Τμήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ :1.000,00€ 

ΑΦΜ:  800877499  

ΔΟΥ :ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :143743301000

ΕΔΡΑ:   ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 106 ,Τ.Κ. 115.26

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ :  9203 /19-10-2017.

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ : 

     Α.  Μπάμπης Γεώργιος του Χρήστου και της Μαγδαληνής, ιατρός Ορθοπαιδικός, με ΑΔΤ ΑΚ-034506/13-05-2011     

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :

     Α.  Πηνελόπη Αγγελοπούλου θυγ. Αποστόλου και Σταυρούλας Αγγελοπούλου, συνταξιούχος, με ΑΔΤ ΑΚ-034419 /04-05-2011     

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ :

     Α.  Μπάμπης Γεώργιος του Χρήστου και της Μαγδαληνής, ιατρός Ορθοπαιδικός.


AOOS DAVOS 2014