Κινητοποίηση μετά την αναθεώρηση γόνατος

Αποτελέσματα

Published in: ΓΟΝΑΤΟ |

Αποτελέσματα

Ογκολογικές(Tumor prostheses)

Προθέσεις τύπου ΜΕΝΤΕΣΕ(HINGED)

Προθέσεις περιοριστικές(CCK-CONSTRAINED CONDYLAR KNEE)

Σελίδα 1 από 7

AOOS DAVOS 2014