Βιβλία

Έχω συμμετάσχει ως συν-εκδότης ενός διεθνούς βιβλίου για την συγγενή Πάθηση του Ισχίου και στην μετάφραση 11 textbooks του εξωτερικού. Έχω δημοσιεύσει επίσης 25 εργασίες σε Ελληνικά περιοδικά και 25 κεφάλαια σε βιβλία στην Ελλάδα και σε σημαντικά βιβλία στο  εξωτερικό. 

error: απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση