Γεώργιος Χρ. Μπάμπης

Βιβλιομετρικοί δείκτες

Οι πλήρεις δημοσιεύσεις μου έχουν αποσπάσει έως σήμερα  6292 ετεροαναφορές (citations) https://scholar.google.com/citations?user=Hp9Wo10AAAAJ στην διεθνή βιβλιογραφία και με δείκτες h-index=35 (35 δημοσιεύσεις έχουν αποσπάσει πάνω από 35 ετεροαναφορές η κάθε μία) και i10-index=91 (91 δημοσιεύσεις έχουν αποσπάσει πάνω από 10ετεροαναφορές).  

error: απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση