Εκτίμηση κινδύνου για φλεβική θρομβοεβολή

Απαιτείται η εκτίμηση κινδύνου σε όλους τους ασθενείς κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο .Οι ασθενείς θα πρέπει να επανεκτιμούνται στο πρώτο 24ώρο της εισαγωγής τους και σε οποιαδήποτε μεταβολή της κλινικής τους κατάστασης .

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ(Ή ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ)

Εκτίμηση όλων των ασθενών που εισέρχονται στο νοσοκομείο ως προς το επίπεδο κινητικότητας (επιλέγοντας το πρώτο πλαίσιο) .Όλοι οι χειρουργημένοι και μη ασθενείς που εμφανίζουν σημαντική μείωση στην κινητικότητα ,θα πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω εκτίμηση κινδύνου .

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ(Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ)

Επανεξετάστε τους συσχετιζόμενους με τον ασθενή παράγοντες κινδύνου που εμφανίζονται στο έντυπο εκτίμησης στο πλαίσιο σχετικά με τον κίνδυνο θρόμβωσης ,επιλέγοντας το πλαίσιο που ανταποκρίνεται κατάλληλα (περισσότερες από μια επιλογές είναι δυνατή) .
Οι παράγοντες κινδύνου δεν είναι πεπερασμένοι .Ο γιατρός θα πρέπει να λάβει υπόψιν επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου για κάθε ασθενή και να προσφέρει την κατάλληλη αντιθρομβωτική προφύλαξη .

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ(Ή ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ)

Επανεξετάστε τους συσχετιζόμενους με τον ασθενή παράγοντες κινδύνου που εμφανίζονται στο πλαίσιο για τον κίνδυνο αιμορραγίας και επιλέξετε το πλαίσιο που ανταποκρίνεται κατάλληλα (περισσότερες από μια επιλογές είναι δυνατή) .
Oποιαδήποτε πιθανή επιλογή θα πρέπει να προτρέπει το ιατρικό προσωπικό να εξετάσει εάν ο κίνδυνος για αιμορραγία δε χρήζει απαραιτήτως φαρμακολογικής αντιμετώπισης .

error: απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση