Γεώργιος Χρ. Μπάμπης

Συνοπτική υπηρεσία

1979-1985 Φοιτητής: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
1985-1987 Στρατιωτική Θητεία 251-ΓΝΑ , 1η Ορθοπεδική Κλινική 
1988-1992 Ειδικευόμενος Ορθοπεδικός Πανεπιστημιακή Κλινική

Νοσοκομείο ΚΑΤ 

1991-1993 Διδακτορική Διατριβή Πανεπιστημιακή Κλινική ΕΚΠΑ

Νοσοκομείο ΚΑΤ 

1993-1996 Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης Παν/κή Κλινική Νοσοκομείο ΚΑΤ 
1996-2001 Λέκτορας Ορθοπεδικής Πανεπιστημιακή Κλινική ΕΚΠΑ

Νοσοκομείο ΚΑΤ 

2001-2006 Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής Παν/κή Κλινική

Νοσοκομείο ΚΑΤ

και 2003-2006 ΑΤΤΙΚΟΝ

2006 Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής

Νοσοκομείο ΚΑΤ  

2006-2008 Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Παν/κή Κλινική

Νοσοκομείο ΚΑΤ

Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

2008-2013 Αναπληρωτής Καθηγητής Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική

Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

2013 Καθηγητής 1ης Βαθμίδας Ορθοπεδικής ΕΚΠΑ

Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

2013-2021 Καθηγητής και ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β’ Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

2017-2021 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Χειρουργικού Τομέα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

2019- ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ευγενείδιου Θεραπευτηρίου “η Αγία Τριάς” Α.Ε.

 

error: απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση